Seminar om gæsteprincippet

Bestil et seminar om gæsteprincippet

Gæsteprincippet er i konstant udvikling, og får større og større praktisk betydning for retsstillingen mellem ledningsejere og grundejere.

Med udviklingen følger en lang række praktiske spørgsmål, som i sidste ende kan bestemme, hvem der skal betale for omkostningstunge ledningsarbejder. Vi har sammensat materiale og synspunkter til et intensivt seminar, som følger op på den seneste udvikling inden for gæsteprincippet og giver svar på en række praktiske spørgsmål af betydning for, om gæsteprincippet finder anvendelse.

Vi vil blandt andet berøre følgende emner:

  • Formulering af ledningsdeklarationer
  • Fastsættelse af erstatningens størrelse
  • Betydningen af tidligere sammenfald mellem ledningsejer og grundejer
  • Sammensatte anlægsprojekter efter Flintholm-dommen
  • Hvor sent kan man slippe fri af gæsteprincippet?

Vi skræddersyr seminarets program ud fra, hvad der er relevant for jeres virksomhed, og vi lægger op til dialog, spørgsmål og meningsudveksling, så vi sammen kan finde svar på de spørgsmål, der har aktuel betydning for jeres virksomhed.

Tid og sted

Seminaret kan afholdes hos jer eller på vores kontor i København eller Aarhus, f.eks. fra kl. 9.30 til 12.30. Hvis seminaret afholdes på vores kontor, byder vi på en efterfølgende frokost.

Pris

Kr. 20.000 ekskl. moms. Vi anbefaler, at holdstørrelsen ikke overstiger 20 deltagere. Bestil et kursus ved at kontakte en af underviserne.

Om os

Thomas har stor erfaring med gæsteprincippet og har blandt andet for nylig ført en sag for Højesteret om gæsteprincippets anvendelse i forbindelse med anlæggelse af Metro Cityring.

Lasse rådgiver en lang række forsyningsvirksomheder om energi- og forsyningsretlige forhold, og har stor erfaring med at rådgive og bistå ledningsejere ved tvister mellem ledningsejere og grundejere.

Medarbejdere