Google modtager milliardbøde for overtrædelse af EU’s konkurrenceregler

Af:

Europa-Kommissionen har afgjort, at Google skal betale EUR 2,42 milliarder i bøde for overtrædelse af EU’s konkurrenceregler ved at have misbrugt sin markedsdominans som søgemaskine til at give ulovlige fordele til Google-produkter. Bøden er den største, som EU’s konkurrencemyndigheder nogensinde har givet.

Kommissionen oplyste i november 2010, at der var åbnet en formel undersøgelse af Google for overtrædelse af EU’s konkurrenceregler. Undersøgelsen gik på, om Google giver sine egne tjenester en ulovlig fordel, når brugere indtaster generiske søgeord som eksempelvis ”hotel”, ”shopping” eller ”restaurant”. Den 27. juni 2017 traf Kommissionen afgørelse om, at Google havde overtrådt forbuddet mod misbrug af en dominerende stilling. Overtrædelsen skyldtes, at Google placerede deres egen prissammenligningstjeneste blandt de første i søgeresultaterne, mens at konkurrenter, der tilbød præcis den samme tjeneste, blev placeret langt nede i søgeresultaterne – typisk på side fire i Googles søgeresultater.

Undersøgelserne af Googles markedsposition startede allerede i 2008, hvor Kommissionen konstaterede, at Google er dominerende aktør på stort set hvert nationalt marked for generel internetsøgning i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Markedsdominans er ikke i sig selv ulovligt under EU’s konkurrenceregler, men de dominerende aktører har et særligt ansvar for at sikre, at deres position i markedet ikke begrænser konkurrencen.

I 2013 kom Kommissionen frem til en række konkurrenceretlige betænkeligheder, hvor der særligt var fokus på Googles misbrug af sin markedsposition ved at udelukke konkurrenter fra de bedste placeringer i Googles søgeresultater. Google søgte at imødekomme betænkelighederne ved blandt andet at give tilsagn om, at links til Googles egen prissammenligningstjeneste blev tydeliggjort som værende Googles, således at den adskilte sig fra almindelige søgeresultater. Kommentarer fra konkurrenter i markedet viste imidlertid, at et sådant tilsagn ikke var effektivt nok til at imødekomme de konkurrencemæssige betænkeligheder. Den manglende opfølgning fra Googles side førte i 2015 og 2016 til to meddelelser om betænkeligheder, hvori Kommissionen forelagde sine foreløbige konklusioner og en række yderligere beviser.

Den store milliardbøde skyldes, at Googles fortsatte favorisering af egne sammenligningstjenester har ledt trafikken væk fra konkurrerende prissammenligningstjenester som eksempelvis Amazon og eBay. Kommissionen har kunne konstatere betydelige trafikfald til visse konkurrerende websteder, herunder et fald på 85 % i England, 92 % i Tyskland og 80 % i Frankrig af alle klik. Undersøgelser har desuden vist, at 95 % af alle klik sker på den første side af Googles søgeresultater, mens den anden sides første søgeresultat kun opnår 1 %. Kommissionen vurderede derfor, at Googles praksis hæmmede den effektive konkurrence, herunder at forbrugernes opmærksomhed ikke blev henledt på de mest relevante søgeresultater. 

Google har 90 dage til at betale bøden og stoppe den ulovlige adfærd, og sker dette ikke, risikerer Google at få dagbøder på op til 5 % af den daglige omsætning i moderselskabet Alphabet, indtil bøden er betalt.