Kommissionen sanktionerer et kartel inden for bilindustrien med bøder på EUR 27 millioner

Af:

Kommissionen pålagde to producenter af bilbelysning bøder for at have deltaget i et kartel, mens en tredje karteldeltager slap for bøden ved at afsløre kartellet. 

Kartelaftalen angik levering af reservedele til fabrikanter af passager- og erhvervskøretøjer. Kommissionens undersøgelser har vist, at de tre producenter af reservedele i mere end tre år har koordineret priser og andre handelsbetingelser for levering af bilbelysningssystemer i hele Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Producenterne har således drøftet tilbud og forhandlingsstrategier samt udvekslet oplysninger om forhandlingsstatus med kunder angående prisstigninger. Herudover blev producenterne enige om at tilstræbe prisstigninger på reservedele, hver gang en masseproduktion af en specifik bilserie var overstået. Producenterne koordinerede desuden, hvor lang tid de pågældende reservedele skulle være kontraktmæssigt tilgængelige.

Ved fastlæggelsen af bødernes størrelse tog Kommissionen hensyn til producenternes fortjeneste ved levering af reservedele til fabrikanter af person- og erhvervskøretøjer efter afslutningen af masseproduktionen af en given bilmodel. I vurderingen indgik også overtrædelsens alvorlige karakter samt kartellets geografiske omfang og varighed.

Den ene producent opnåede fuld immunitet ved at afsløre kartellets eksistens, mens de to andre producenter fik bøder på henholdsvis EUR 16,35 millioner og EUR 10,40 millioner. Bøderne blev blandt andet nedsat, fordi alle aktører samarbejdede med Kommissionen.

Afgørelserne viser, at Kommissionen slår hårdt ned på karteldannelse, men samtidig anerkender de formildende omstændigheder bestående af karteldeltagernes loyale samarbejde samt parternes klare og utvetydigt formulerede anerkendelse af ansvar for overtrædelsen.