Konkurrencerådet politianmelder Tagpapbranchens Oplysningsråd

Af:

Tagpapbranchens Oplysningsråd modtog for knap en måned siden et påbud om at indstille en konkurrencebegrænsende adfærd. Konkurrencerådet mener ikke, at Tagbranchens Oplysningsråd har efterkommet dette påbud.

Konkurrencerådet afgjorde den 31. maj 2017, at Icopal Danmark ApS, Nordic Waterproofing A/S, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (”TOR”) havde overtrådt konkurrenceloven ved at have indgået en konkurrencebegrænsende aftale. Afgørelsen er omtalt i vores nyhedsbrev fra maj måned her.

Med afgørelsen fulgte blandt andet et påbud til TOR om straks at ophæve branchestandarden ”TOR-anvisningerne” samt fjerne disse fra TOR’s hjemmeside. Efter Konkurrencerådets opfattelse er dette imidlertid ikke sket, hvorfor Konkurrencerådet den 28. juni 2017 har besluttet at anmelde TOR til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig forfølgelse. Såfremt TOR ikke har efterkommet påbuddet, vil TOR kunne blive straffet med bøde.