Ny bog skal vejlede advokater om CSR

Af:

Ansvarlig virksomhedsadfærd stiller nye krav til advokaters rådgivning. En ny bog fra det internationale advokatforbund (International Bar Association) giver praktisk vejledning.

Fra forventninger om samfundsansvar til kompleks regulering

I de seneste år har forventningerne til virksomheder som ansvarlig samfundsaktør ændret sig markant. Virksomheders samfundsansvar, corporate social responsibility (CSR), ses først og fremmest som en øget forventning om, at virksomheder ikke har negativ indvirkning på menneskerettighederne. I tillæg dertil følger en forventning om, at virksomheder positivt bidrager til at fremme menneskerettigheder og højne levestandarder. På verdensplan har disse forventninger udmøntet sig i en række internationale retningslinjer og rapporteringsordninger i et forsøg på at retliggøre virksomheders samfundsansvar på menneskerettighedsområdet, men også inden for miljø, sundhed, sikkerhed og arbejdstagerrettigheder.

Danske virksomheder oplever også de stigende forventninger. Dette har for eksempel resulteret i øget regulering med krav om redegørelse for samfundsansvar i medfør af årsregnskabsloven. Dertil kommer et stigende antal anbefalinger for eksempel i forhold til god selskabsledelse. Manglende efterlevelse af samfundsansvaret kan desuden give anledning til en klage til Mæglings- og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Flere virksomheder både i Danmark og i udlandet har allerede lært af bitre erfaringer, at en tilsidesættelse af samfundsansvaret kan have langt større økonomiske konsekvenser end retlige krav om erstatning. Det er særligt tilfældet for virksomheder, der søger mod udenlandske markeder, hvor afdækning af politiske risici bør indeholde overvejelser om virkninger på menneskerettigheder og miljøforhold. For virksomhederne kan samfundsansvaret og dets efterlevelse dog forekomme byrdefuldt og komplekst blandt andet på grund af de mange og omfattende internationale regler, standarder, anbefalinger og vejledninger.

Nye krav til advokaternes rådgivning

Den stigende regulering af området for samfundsansvar stiller også nye krav til advokaternes rådgivning. Danske virksomheder har behov for rådgivning, der ikke alene fokuserer på at undgå, at virksomhederne negativt indvirker på menneskerettigheder (compliance), men derimod også forholder sig til, hvordan samfundsansvaret aktivt varetages, så CSR bliver en konkurrencefordel for den enkelte virksomhed.

Det internationale advokatforbund (International Bar Association) har netop udgivet en ny håndbog med praktisk vejledning, der kan tjene dette formål, "Handbook for Lawyers on Business and Human Rights." Bogen bygger på erfaringer fra praktikere, organisationer og akademiske eksperter.