Tysk olieselskab sagsøger den danske stat

Af:

Generelt om sagsanlægget

Det tyske olieselskab, Bayerngas GmbH, indgik i 2012 en investeringsaftale på 5 mia. kr. med den danske stat vedrørende investeringer i oliefeltet Hejre. Det tyske selskab skulle eje 40 % af oliefeltet, og det danske selskab, DONG, skulle eje de resterende 60 % af oliefeltet. Investeringen var på daværende tidspunkt omfattet af nogle skattefradragsregler, der muliggjorde, at det tyske olieselskab kunne trække 250 % af sin investering fra i det skattebeløb, selskabet skulle betale til staten. Kort tid efter investeringsaftalens indgåelse blev de danske skatteregler ændret, og selskabet havde derefter alene mulighed for at trække 30 % af investeringen fra i skat.

De ændrede skatteregler (fradragsordning) havde tilbagevirkende kraft. Den ændrede fradragsordning omfattede derfor også den investeringsaftale, det tyske selskab havde indgået med staten, inden de ændrede skatteregler trådte i kraft. Ændringen af skattereglerne medførte ifølge det tyske olieselskab et tab for selskabet. Selskabet har opgjort sit krav om erstatning mod staten til 1,5 mia. kr.

Det tyske olieselskab har blandt andet anført, at det føler sig forskelsbehandlet i forhold til de såkaldte DUC-selskaber (Danske Undergrunds Consortium). De nævnte DUC-selskaber blev ifølge det tyske olieselskab ikke ramt af fradragsordningens tilbagevirkende kraft på samme måde som det tyske olieselskab.

I 2013 valgte det tyske olieselskab desuden at afholde sig fra at investere i yderligere projekter i Nordsøen, da grundlaget for at foretage de nævnte investeringer ifølge selskabet ikke længere var til stede. Det skyldtes særligt indførelsen af den såkaldte Togfond, der skulle finansieres gennem øget beskatning af olieselskaberne.

Sagsanlæggets betydning for den danske olie- og gasindustri

Sagen mellem det tyske olieselskab og staten kan få stor betydning for den danske olie- og gasindustri. Hvis selskabet får medhold i sagen, må det blandt andet forventes, at skattereglerne (fradragsordningen) vil blive ændret, eller at Togfonden vil blive finansieret på en anden måde.