Ulovlig prisaftale stadfæstet af Konkurrenceankenævnet

Af:

HMN er et kommunalt ejet naturgasselskab, der blandt andet tilbyder ejere af naturgasfyr serviceabonnementsordninger, som indebærer servicetjek og reparatørhjælp. HMN har ikke selv ansatte til at udføre gasfyrsservice, men benytter i stedet servicepartnere som underleverandører. Servicepartnerne tilbyder også selv serviceabonnementsordninger til gasfyr.

Med henblik på at lave en standardleverandøraftale havde HMN drøftelser med DEBRA, der er interesseorganisation for leverandør- og servicevirksomheder inden for udstyrs- og servicemarkedet for olie- gas- og biobrændselsbaserede energianlæg. Drøftelserne førte til en principaftale, som Konkurrencerådet vurderede indholdet af sammen med parternes korrespondance efter afslutningen af forhandlingerne.

Konkurrencerådet afgjorde den 30. november 2016, at principaftalen var i strid med konkurrencelovens § 6, idet principaftalen efter Konkurrencerådets vurdering indeholdte en præmis om, at HMN’s abonnementspriser skulle fastsættes på en måde, hvorpå servicepartnernes selvstændige priser ikke blev for dyre i forhold til HMN’s serviceabonnementspriser. Konkurrencerådet besluttede også, at HMN skulle anmeldes til anklagemyndigheden for overtrædelse af konkurrenceloven.

Konkurrenceankenævnet har den 13. juli 2017 stadfæstet, at principaftalen var ulovlig priskoordinering. Konkurrenceankenævnet anførte, at der var tale om en konkurrencebegrænsende priskoordineringsaftale, idet aftalen ifølge ankenævnet gik ud på, at HMN skulle fastsætte sine abonnementspriser sådan, at konkurrenter i serviceleddet kunne hæve deres egne priser.

Med Konkurrenceankenævnets stadfæstelse må det forventes, at anklagemyndigheden vil igangsætte sin egen sagsbehandling med henblik på at undersøge, om HMN og eventuelle medarbejdere i HMN skal straffes.