Grønland åbner for ansøgninger om småskalatilladelser

Mining Updates

Af:

Grønlands Landsstyre (Naalakkersuisut) har reserveret to områder til småskalatilladelser til mineralaktiviteter. Der er nu åbnet for ansøgninger om nye småskalatilladelser.

Guld i Sydgrønland

De reserverede områder ligger ved Uunartoq Fjord i Sydgrønland og har et areal på hver ti kvadratkilometer. Der er tidligere fundet guld i Sydgrønland ved blandt andet Nanortalik og Nalunaq. Desuden er der tidligere udvundet guld i guldminen i Nalunaq, som selskabet Arctic Resources arbejder på at genåbne. Det grønlandske guld kan certificeres som ”værdigt guld”. Det betyder, at køberen opnår vished for, at guldet støtter det grønlandske folk, er produceret under ordentlige forhold, og at der er betalt en rimelig pris for guldet. Dette er forhold, som normalt er svære at opnå i guldminebranchen. Grønlandsk guld har derfor været markedsført under stempelordninger for at sikre, at guldet ikke blev blandet med ikke-grønlandsk guld. Udover guld er der også fundet andre værdifulde mineraler i Sydgrønland.

Råstofloven

Grønlands Landsting (Inatsisartut) vedtog i efteråret 2016 en ændring af den grønlandske råstoflov, som trådte i kraft den 1. januar 2017. Reglerne giver bedre vilkår for lokalbefolkningen med hensyn til småskalaefterforskning og udnyttelse af mineraler. Ændringen giver den fastboende befolkning mulighed for at indsamle og udnytte værdifulde mineraler, som diamanter og andre ædelstene. Kravene til lokalbefolkningen, som ønsker at indsamle og bryde værdifulde mineraler, er lempeligere end de krav, der stilles til nationale og internationale mineselskaber, som udfører aktiviteter i Grønland.

Småskalatilladelsen

En småskalatilladelse giver ret til at indsamle og bryde mineraler inden for et bestemt område. Der kan meddeles småskalatilladelser med eller uden eneret.

En småskalatilladelse uden eneret anvendes til en mere enkel indsamling af mineraler, som typisk bliver udført som supplement til anden erhvervsudøvelse som for eksempel fangst eller fiskeri. Der må kun benyttes mindre håndholdte ikke-mekaniske hjælpemidler, som hammer, mejsel, brækstang og hakke til udnyttelse. Arbejdet må alene udføres personligt af rettighedshaveren og dennes husstand. Hvis rettighedshaveren ønsker at udnytte og sælge værdifulde mineraler, skal rettighedshaveren søge om en småskalatilladelse med eneret. En småskalatilladelse uden eneret koster 500 kr. i ansøgnings- og tilladelsesgebyr og er gyldig i tre år.

En småskalatilladelse med eneret giver rettighedshaveren eneret til efterforskning og udnyttelse af mineraler inden for et område på en kvadratkilometer, som rettighedshaveren som udgangspunkt selv kan vælge. Tilladelsen er først og fremmest tiltænkt anvendt ved kommerciel og mere teknisk avancerede mineralaktiviteter. Rettighedshaveren må benytte håndholdte hjælpemidler, som værktøj, redskaber, udstyr, beholdere samt mindre maskiner som boremaskiner, fræsemaskiner og brækstænger. Råstofstyrelsen kan derudover give tilladelse til at benytte større maskiner samt foretage boringer og sprængninger. En småskalatilladelse koster 1.000 kr. i ansøgnings- og tilladelsesgebyr. Tilladelsen er gyldig i tre år med mulighed for forlængelse med ti år ad gangen, hvis rettighedshaveren har fundet kommercielt udnyttelige mineraler og er begyndt at udnytte dem. Den samlede tilladelsesperiode må ikke overstige 30 år.

Ansøgere skal være fysiske personer, og selskaber kan derfor ikke søge om en småskalatilladelse. Ønsker ansøgeren at eksportere mineraler, skal der ansøges om en eksporttilladelse for mineralske råstoffer. Rettighedshaveren skal indsende en årlig rapport, som beskriver de aktiviteter, der er foretaget på småskalatilladelsen. Desuden skal mængden og kvaliteten af de brudte mineraler samt forarbejdning, salg og eksport oplyses i rapporten.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for småskalatilladelserne ved Uunartoq Fjord er den 15. september 2017. Hvis der er flere ansøgere end tilladelser, vil tilladelserne blive givet til de ansøgere med størst erfaring.