Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

Competition and Market Regulation Update

Af:

Konkurrencerådet godkendte den 16. august 2017 Imercos overtagelse af Inspiration, efter at parterne havde afgivet en række tilsagn.

Imerco er den største aktør på det danske marked for detailsalg af mid-range til high-end boligartikler, mens Inspiration er landets tredjestørste aktør på markedet. Ifølge Konkurrencerådet ville en fusion uden tilsagn mellem de to virksomheder hæmme konkurrencen betydeligt på det danske marked for boligartikler og medføre risiko for højere priser. Imerco og Inspiration afgav derfor en række tilsagn for at imødekomme de konkurrencemæssige betænkeligheder. Konkurrencerådet godkendte på den baggrund fusionen.

De afgivne tilsagn bevirker blandt andet, at Imerco kun overtager 25 af Inspirations 45 butikker, mens de resterende 20 butikker drives videre i en ny detailkæde af den hidtidige ejer 3C. 3C forpligter sig også til at åbne et nyt antal butikker under den nye kæde.

Sagen illustrerer, at fusionerende virksomheder til tider må være kreative og foreslå vidtrækkende tilsagn for at få gennemført en fusion, som uden afgivelse af tilsagn ikke kunne forventes at blive godkendt. I den konkrete sag er der tale om ganske vidtgående tilsagn. Tilsagnene vil i konkurrenceretlig forstand reelt betyde, at markedets karakter ikke ændrer sig. Selv om Inspiration fremadrettet bliver et brand under Imerco, så vil et nyt brand med 20 butikker og flere butikker på vej blive i markedet og konkurrere med Imerco og Inspiration. Hvor en horisontal fusion således normalt fører til færre aktører i et marked, så er udfaldet af denne sag, at antallet af aktører i markedet ikke ændrer sig.