VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse

Competition and Market Regulation Update

Af:

Fredensborg VVS-Teknik A/S (”Fredensborg VVS”) har overtrådt konkurrencelovens kartelforbud ved i perioden 2012-2013 at have udvekslet og koordineret priser og vilkår med en konkurrent i forbindelse med tilbudsafgivelse på byggeprojekterne Vibenhus Skole, boligbyggeriet ”Domea Følager”, den nye krydstogtsterminal samt to projekter på Nørre Gymnasium.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indledte i 2015 en efterforskning af sagen efter at have modtaget et tip, og sagen blev sidenhen overdraget til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på strafferetlig forfølgelse. Dette har resulteret i et bødeforelæg til Fredensborg VVS på DKK 1 million, som virksomheden har valgt at acceptere.

Der er ved udmålingen af bødens størrelse lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt virksomhedens omsætning, herunder at Fredensborg VVS har samarbejdet om sagens afgørelse, og at tre af de fem forhold er begået før bødeniveauet i konkurrenceloven blev skærpet den 1. marts 2013.

Ved fastsættelsen af bøden er der derudover lagt vægt på Fredensborg VVS’ manglende betalingsevne, da det skal indgå i vurderingen af bødens størrelse, om virksomhedens overlevelse vil blive truet af bøden.

Grundlæggende må bøden betragtes som værende meget beskeden taget i betragtning, at bødeniveauet i marts 2013 blev forudsat hævet betragteligt. Sagen viser ligeledes – som også de øvrige seneste bødesager har vist – at bøden udmåles konkret, og at der kan lægges vægt på alle tænkelige formildende omstændigheder.