Konkurrencerådet godkender Nykredits nye tilsagn

Af:

Konkurrencerådet har den 27. september 2017 godkendt nye tilsagn afgivet af Nykredit, som erstatter de tidligere afgivne tilsagn i fusionen mellem Nykredit og Totalkredit fra 2003.

Nykredit anmeldte i 2003 fusionen med Totalkredit. Konkurrencerådet havde en række konkurrencemæssige betænkeligheder, navnlig i form at af fusionen ville føre til en større koncentration i markedet. Nykredit afgav derfor en række tilsagn, som blandt andet medførte, at Nykredit skulle nedsætte administrationsbidraget (bidragssatsen) for nye lån til 0,5 pct. på realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse ved fuld belåning. Konkurrencerådet tillod den 30. november 2011, at Nykredit midlertidigt hævede sine bidragssatser til 0,55 pct. eller 0,6 pct. afhængig af låntypen. Tilladelsen blev forlænget, men ville udløbe den 1. oktober 2017, hvorefter bidragssatsen igen skulle fastholdes på 0,5 pct., hvis ikke tilladelsen igen skulle forlænges.

Nykredit anmodede den 29. juni 2016 om at få ophævet tilsagnet om loft på bidragssatserne, hvilket Konkurrencerådet afslog, da rådet fortsat mente, at de konkurrencemæssige betænkeligheder, som opstod ved fusionen, var til stede.

Nykredit har herefter den 25. september 2017 foreslået en ny tilsagnsaftale, som Konkurrencerådet har godkendt og gjort bindende. De nye tilsagn erstatter de oprindelige tilsagn fra 2003.

De nye tilsagn er opdelt i tilsagn A og tilsagn B. Tilsagn A medfører, at nuværende kunder i Nykredit Realkredit med fastforrentede lån med afdrag ikke får højere bidragssatser end de i dag gældende (0,55 pct.), mens kunder med mere risikable lån kan opleve bidragsstigninger på op til 0,15 procentpoint (maksimalt 0,75 pct. for lån med variabel rente med og uden afdrag). Tilsagn B medfører, at nye kunder i Nykredit Realkredit ikke vil blive opkrævet kurtage, kurstillæg eller andre gebyrer ved indfrielse af deres realkreditlån i seks måneder efter varsling af bidragsstigninger, hvilket vil give kunderne lavere skifteomkostninger. Tilsagn B medfører også, at nye kunder i Nykredit Realkredit vil få afregnet eventuelle rabatter på bidrag i forbindelse med deres terminsbetalinger kvartalsmæssigt, hvilket vil reducere risikoen for, at Nykredit benytter en rabatmodel til at fastholde kunderne. Tilsagn B gælder indtil den 30. juni 2024, mens tilsagn A om loft på bidragssatser til allerede eksisterende kunder ikke er tidsbegrænset.