Konkurrencerådet godkender SE’s erhvervelse af Boxer med tilsagn

Af:

SE er et sydjysk andelsselskab, der blandt andet ejer Stofa, mens Boxer ejes af den svenske stat igennem koncernen Teracom Group AB. Både SE og Boxer er aktive på markederne for indkøb af tv-kanaler, distribution af tv-kanaler samt salg af bredbånd til danske forbrugere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i mange år fulgt tv-markedet intenst, og har blandt andet lagt vægt på muligheden for, at forbrugerne selv skal kunne vælge tv-kanaler, i stedet for at være tvangsindlagt til tv-distributørernes forudbestemte pakker. Boxers introduktion af et ”frit valg produkt” var derfor efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse et kærkomment skridt mod bedre konkurrence.

Konkurrencerådet frygtede derfor, at SE’s overtagelse af Boxer kunne medføre, at SE til skade for forbrugerne ville afskaffe Boxers frit valg-produkter eller hæve prisen på dem. SE afgav derfor tilsagn for at imødekomme denne betænkelighed ved at garantere, at Boxers frit valg-produkter vedbliver med at være i markedet til en konkurrencedygtig pris. SE må således ikke hæve priserne på Boxers frit valg-produkter udover stigningen i forbrugerprisindekset.

Endvidere afgav SE tilsagn om, at SE ikke kan stille krav om, at forbrugerne skal købe SE’s bredbåndsprodukter for at kunne købe Boxers tv-produkter.

SE’s tilsagn udløber sammen med Boxers nuværende sendetilladelse den 3. april 2020.

Til trods for tilsagnene er godkendelsen interessant. Med SE’s overtagelse af Boxer forsvinder en af de aktører fra tv-markedet, der har præget konkurrencen i de seneste år, hvilket uundgåeligt vil påvirke konkurrencen i markedet – også selv om der er afgivet tilsagn. Baggrunden for at overtagelsen alligevel blev godkendt kan hænge sammen med flere forhold, herunder at Boxers sendetilladelse udløber i 2020 og muligvis også den øgede konkurrence fra andre tv-platforme såsom Netflix og HBO.

Salget af Boxer til SE er udover Konkurrencerådets godkendelse også betinget af Radio- og tv-nævnet godkendelse.