Ny nordisk samarbejdsaftale på konkurrenceområdet

Af:

De nordiske lande har indgået en ny samarbejdsaftale, som skal sikre håndhævelsen af nationale konkurrenceregler.

Danmark har den 8. september 2017 indgået en aftale med Finland, Island, Norge og Sverige om at samarbejde om konkurrencesager. Aftalen skal sikre en effektiv håndhævelse af nationale konkurrenceregler på tværs af grænserne.

Den nye samarbejdsaftale giver de danske konkurrencemyndigheder mulighed for at udveksle oplysninger med de andre nordiske lande i konkurrencesager, ligesom de danske konkurrencemyndigheder kan bede de andre nordiske lande om at anmode virksomheder om oplysninger eller foretage kontrolundersøgelser på de danske myndigheders vegne. De nordiske lande bliver samtidig pålagt en underretningspligt, hvis de undersøger eller behandler sager, som kan forventes at påvirke vigtige interesser hos de andre nordiske lande.

Den nye samarbejdsaftale erstatter en tidligere samarbejdsaftale mellem Danmark, Norge og Island fra 2001, som Sverige tiltrådte i 2003. Finland er således en ny deltager i samarbejdet. Samarbejdsaftalen kan tidligst træde i kraft efter en ændring af konkurrenceloven, hvilket dog forventes at ske med virkning fra 1. januar 2018.

Navnlig samarbejdsaftalens indhold om fælles håndhævelse er en nyskabelse og vidner om, at de nordiske myndigheder også har fået fokus på, at mange nordiske virksomheder er til stede i flere af de nordiske lande. Med aftalen vil myndighederne nu have en bedre adgang til at koordinere på tværs af Norden, og dermed fange tendenser på tværs af landegrænser. DLA Piper har ligeledes styrket sit nordiske samarbejde – navnlig inden for konkurrenceretten – for at kunne imødekomme efterspørgslen på at kunne yde en specifik nordisk rådgivning.