Nyheder for landbrug- og fødevarebranchen - oktober 2017

Nyt fra Landbrug- og fødevarebranchen

I dette nyhedsbrev kan du læse om høstpantordningen, om ny praksis fra Danish Crown og om ændringerne i både planloven og konkursloven. Du kan også læse om vores landbrugsseminar, der afholdes den 14. november 2017 i Aarhus.