Nyheder fra konkurrenceret - juli 2017

Nyheder fra konkurrenceret

Energy Alert

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om en sag om prisaftaler mellem HMN og andre aktører i branchen for service af naturgasfyr og om tre klagepunktsmeddelelser til virksomheder for overtrædelser af procedurereglerne inden for fusionskontrol.