Nyheder fra udbudsret - august 2017

Nyt fra Udbudsret

I dette nyhedsbrev kan du læse om Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland.