Ny guide til udenlandske investorer om det danske investeringsregime

DLA Piper Denmark har netop bidraget med et bogkapitel om Danmark til The Foreign Investment Regulation Review. Bogen er en omfattende vejledning i centrale love, reguleringer, politiker og administrativ praksis af betydning for udenlandsk investering i en lang række lande.

Kapitlet indeholder en detaljeret beskrivelse af det danske investeringsregime af betydning for udenlandske investorer. Kapitlets forfattere er Per Vestergaard Pedersen, Hans Madsen og Michael Klöcker, der er erfarne partner hos DLA Piper. Forfatterne gennemgår de centrale regler og strukturer i forbindelse med transaktioner, fusionskontrol, investeringsbeskyttelse og regulatoriske forhold. Forfatterne beskriver desuden nogle af de seneste investeringstendenser. I den forbindelse fremhæves det, at investorer fra USA fortsat er fremtrædende i dansk sammenhæng, men at der dog kan spores en ny investeringsinteresse fra Asien. Det fremhæves desuden, at Danmark har vist sig som en betydningsfuld destination for investeringer inden for etableringen af nordiske eller europæiske datacentre. Forfatterne fremhæver desuden, at Danmark med Grønland som en del af Kongeriget kan forvente fremtidige investeringer i det arktiske område, særligt inden for naturressourcer og infrastruktur.

The Foreign Investment Regulation Review udgives af Law Business Research.

Læs mere om The Foreign Investment Regulation Review.