Undgå tvister om byggeriets udseende – æstetik kan koste dyrt

Af:

Udbedring af æstetiske mangler kan medføre uventede omkostninger for en entreprenør. Viser manglen sig først, når gulvet er lagt, vinduerne sat i eller facaden malet, kan det blive nødvendigt at starte forfra for at opnå det æstetiske udtryk, som bygherren har forudsat.

Voldgiftspraksis viser en tendens til, at æstetiske mangler i højere grad end tidligere sidestilles med øvrige, funktionelle mangler ved byggeriet. Praksis synes derved at have bevæget sig væk fra den ”entreprenørvenlige” behandling af æstetiske mangler, som tidligere har været gældende på området. Entreprenøren bør være opmærksom på, hvordan denne praksis kan have betydning for mangelsbedømmelsen og dermed, hvordan sådanne tvister om byggeriets udseende – og potentielt uoverkommelige godtgørelsesbeløb - kan undgås.