FAIF Nyhedsbrev – december 2017 II

Af:

I dette nyhedsbrev sættes der fokus på en ny afgørelse fra Erhvervsankenævnet, der underkender Finanstilsynets hidtidige praksis om beregning af tærskelværdierne for visse alternative investeringsfonde, herunder ejendomsfonde, i henhold til FAIF-lovens § 6.