Ændringer i Kapitalmarkedsloven

Få overblik over kapitalmarkedsloven, der trådte i kraft den 3. januar 2018.

Kapitalmarkedsloven (lov 2017-06-08 nr. 650 om kapitalmarkeder) trådte i kraft den 3. januar 2018. Dermed forlader vi endeligt den gamle værdipapirhandelslov og den vante regelstruktur. Fremover skal vi finde reglerne dels i en ny lov, dels i en række nye/reviderede bekendtgørelser og EU retsakter.