FAIF Nyhedsbrev - marts

Af:
I dette nyhedsbrev sættes der fokus på et nyt lovforslag vedrørende ændring af bl.a. Lov om Forvaltere af Alternative Investeringsfonde (FAIF-loven), der giver mulighed for oprettelse af to nye former for alternative investeringsfonde i Danmark.