Nyt nordisk maritimt voldgiftsinstitut

Af:

Etableringen af det nye nordiske voldgiftsinstitut, Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association (NOMA) kan blive et attraktivt alternativ for tvistløsning i maritime tvister, og det vil formentlig medføre en hurtigere og billigere voldgiftsproces.

 

Formål med NOMA

Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association (NOMA) er et nordisk voldgiftsinstitut. Det er etableret i 2017 mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland på initiativ af de nordiske søretsforeninger. Instituttet har hjemsted i Oslo, men voldgiftssagens parter bestemmer, hvilket sted voldgiftssagen skal behandles. Formålet med voldgiftsinstituttets etablering er at skabe rammerne for et professionelt og økonomisk effektivt voldgiftsinstitut til behandling af internationale kommercielle sager, herunder særligt offshore og maritime sager. Dette fremgår af artikel 1 i instituttets vedtægter.

 

Baseret på UNCITRAL

Medlemmerne af voldgiftsinstituttet har udarbejdet et særligt regelsæt, der regulerer voldgiftsprocessen. Regelsættet er baseret på UNCITRAL-reglerne. Bestemmelserne i de to regelsæt er i et vidt omfang enslydende. En væsentlig forskel er dog, at reglerne i NOMA generelt er mere simple og kortfattede end reglerne i UNCITRAL. Det fremgår af artikel 11 i regelsættet, at de 38 artikler finder anvendelse, hvis parterne har aftalt at anvende NOMA som voldgiftsinstitut. Derudover har voldgiftsinstituttet udarbejdet "Best Practice Guidelines of Nordic Offshore and Maritime Association (Guidelines)". Disse retningslinjer supplerer NOMAs regelsæt. Retningslinjerne viser den tiltænkte pragmatiske tilgang til at fremme tvistløsning effektivt. Eksempelvis fremgår det, at voldsretten ikke nødvendigvis skal kræve retskilder oversat fra de nordiske sprog til engelsk, selvom engelsk måtte være valgt som sproget for voldgiftssagen.

Til retningslinjerne er der udarbejdet et vejledende Case Management Conference skema ("CMC Matrix"). Parterne kan anvende dette i forbindelse med et forberedende møde forud for voldgiftsforhandlingerne. På det forberedende møde bliver parterne enige om den nærmere proces for sagen. Parterne kan blandt andet fastlægge regler, procedurer og datoer for vidneafhøringer, hovedforhandling, fortrolighed og sprog. Derved fremmes en simpel, hurtig og økonomisk voldgiftsproces.

 

En mere smidig proces

Der er flere fordele ved at etablere et nordisk voldgiftinstitut. Én af fordelene er muligheden for, at voldgiftssagen kan foregå på dansk, norsk eller svensk. Derudover kan det ses som en fordel for danske virksomheder, at de kan få sager afgjort i et retssystem, som de har kendskab til. Endelig er der forventning om, at NOMA kan være både et hurtigere og billigere alternativ til andre udenlandske voldgiftsinstitutter. Dette skyldes, at der blandt andet i retningslinjerne er fastsat frister for parternes processkrifter. Desuden gælder der særlige retningslinjer for beviser. Vidneafhøringer er som udgangspunkt mundtlige og ikke skriftlige, som det er tilfældet ved flere andre voldgiftsinstitutter. Parterne skal desuden generelt sikre sig, at sagen ikke unødigt trækkes i langdrag.

Samlet set er hensigten med etableringen af NOMA at skabe en hurtigere og billigere voldgiftsproces. Det nordiske voldgiftsinstitut kan potentielt blive et attraktivt alternativ til ad hoc voldgift og voldgift ved andre internationale voldgiftsinstitutter, herunder særligt det maritime voldgiftsinstitut i London.