Strejke og lockout – hvad med de offentlige kontrakter?

Af:

Der varsles i disse dage omfattende strejker og lockouts hos staten, regionerne og kommunerne på baggrund af de offentlige lønforhandlinger.

Udover at berøre borgerne og de offentligt ansatte kan en arbejdsmarkedskonflikt i den offentlige sektor også påvirke muligheden for at gennemføre offentlige kontrakter. Det kan være klogt både som kunde og leverandør at udvise rettidig omhu. Hvad gør man f.eks. som IT-leverandør i et igangværende IT-projekt, hvis kunden ikke længere kan deltage i projektorganisationen? Eller hvad gør man som offentlig bygherre i et projekt, hvor medarbejderne i bygherreorganisationen går hjem?

Som part i en offentlig kontrakt bør man være opmærksom på, hvordan man håndterer en eventuel strejke eller lockout, herunder hvordan man begrænser eventuelle tab og reducerer ulemper i den forbindelse.

 

Parter i offentlige kontrakter bør f.eks. overveje, om kontrakten regulerer spørgsmål om:

  • En strejke eller lockout vil udgøre misligholdelse eller være omfattet af bestemmelser om force majeure? Det kan herunder være relevant, om der er forskellige juridiske konsekvenser forbundet med henholdsvis en strejke eller en lockout, og om strejken eller lockouten har en generel karakter eller kun berører den pågældende organisation.

     

  • En strejke eller lockout giver parterne mulighed for ansvarsfrit at udskyde frister f.eks. for levering og/eller om kontrakten i øvrigt indeholder en udsættelsesadgang? Det vil herunder være relevant at overveje, om en forlængelse af tidsfristerne vil indebære en forlængelse af projektets samlede tidsplan, og hvad konsekvenserne heraf er.

Herudover vil leverandører som oftest være underlagt almindelige principper om pligt til tabsbegrænsning; f.eks. i det tilfælde, hvor en strejke eller lockout resulterer i misligholdelse af kontrakter. Leverandører bør således overveje, hvordan denne tabsbegrænsningspligt håndteres i tilfælde af en konflikt.

Vi har i DLA Piper sammensat en taskforce, som kan vejlede både private og offentlige parter i offentlige kontrakter i forbindelse med en strejke eller en lockout og hjælpe med at afværge unødige tab. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte vores team.