Nyt fra Energi og forsyning

Nyt fra Energi og forsyning

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om DANVA og de enkelte hovedelementer i klagesagen, Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. marts 2018 og de forventede konsekvenser af kendelsen. Du kan også læse om etableringen af Forsyningstilsynet som erstatning for det nuværende Energitilsyn.

God læselyst.

DOWNLOAD

Nyt fra Energi og forsyning foråret 2018