Nyt fra Landbrug- og fødevarebranchen

Nyt fra Landbrug- og fødevarebranchen

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om en medarbejder, der fik en godtgørelse for overarbejde, om beskatning i forbindelse med overførsel af jord fra landzone til byzone og om en principiel afgørelse om generationsskifte med succession.

Download