Nyt fra Corporate M&A, april 2019

Nyt fra Corporate M&A

Af:
I dette nyhedsbrev fra Corporate M&A kan du bl.a. læse om den netop vedtagne lovændring, der indebærer en afskaffelse af iværksætterselskaberne (IVS) samt nedsætter kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Du kan endvidere læse om senest nyt om FinTech, forbrugerlånsvirksomheder, adressebeskyttelse i CVR samt få vores publikation ”Incitamentsordninger”, der gennemgår de mest anvendte ordninger for tildeling af aktieløn.