Nyt fra Corporate M&A

"Nyt fra Corporate M&A" er vores elektroniske nyhedsbrev, der omhandler events, aktuel udvikling og ny lovgivning inden for blandt andet selskabsret og kapitalmarkedsret. Nyhedsbrevet er skrevet af vores specialister på området.

Udgaver