Anna Andersen beskæftiger sig med ansættelses- og arbejdsretten, hvor Anna bl.a. rådgiver om ansættelsesaftaler, direktørkontrakter, afskedigelser, fratrædelsesaftaler, aktieoptioner, tvister om ansættelsesretlige forhold samt bistår i forbindelse med due diligence ved køb og salg af selskaber.

Rådgivningen sker både til danske virksomheder og også til store internationale virksomheder med danske afdelinger. I tillæg til rådgivningen yder Anna også HR-services til virksomheder. Ved siden af rådgivningen beskæftiger Anna sig med generel konfliktløsning og retssagsbehandling, Anna underviser DLA Pipers klienter om HR og ansættelsesret, og Anna skriver artikler om ansættelsesretlige problemstillinger.

Derudover har Anna beskæftiget sig med EU-udbudsret og offentlig regulering, hvilket også har givet hende et unikt indblik i samspillet mellem den offentlige regulering og ansættelsesretten. Anna har ydet rådgivning til både offentlige myndigheder og private tilbudsgivere om de EU-retlige og nationale udbudsregler samt offentligretlige regler. Rådgivningen har bl.a. bestået af valg af udbudsproces, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbuddet, herunder gennemførelse af forhandlingsrunder ved udbud med forhandling, udarbejdelse af og kvalitetssikring af prækvalifikations- og evalueringsrapport samt rådgivning om (almindelig) aktindsigt og behandling af klagesager ved Klagenævnet for Udbud. I tillæg til rådgivningen om EU-udbudsretten og den offentlige regulering har Anna udarbejdet en vejledning om den praktiske brug af eESPD'et, undervist offentlige ordregivere og tilbudsgivere hos DLA Piper og undervist tilbudsgivere hos Dansk Erhverv.