Anna Andersen beskæftiger sig med EU-udbudsret og offentlig regulering. Anna rådgiver både offentlige myndigheder og private tilbudsgivere om de EU-retlige og nationale udbudsregler samt offentligretlige regler.

Rådgivningen indbefatter bl.a. valg af udbudsproces, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbuddet, gennemførelse af forhandlingsrunder ved udbud med forhandling, udarbejdelse og kvalitetssikring af prækvalifikations- og evalueringsrapporter. Endvidere beskæftiger hun sig med rådgivning om aktindsigt og behandling af klagesager ved Klagenævnet for Udbud.

I tillæg til rådgivningen om EU-udbudsretten har Anna udarbejdet en vejledning om den praktiske brug af eESPD'et, undervist offentlige ordregivere og tilbudsgivere hos DLA Piper og undervist tilbudsgivere hos Dansk Erhverv.

Derudover beskæftiger Anna sig med ansættelses- og arbejdsret, hvor Anna rådgiver om ansættelsesaftaler, afskedigelser, fratrædelsesaftaler samt tvister om ansættelsesretlige forhold.