Merete Andersen beskæftiger sig med moms og afgifter, primært registreringsafgift, og rådgiver både danske og internationale virksomheder.

Merete beskæftiger sig indgående med virksomheder i bilbranchen, herunder autoforhandlere og leasingselskaber om en række forhold vedrørende registreringsafgift, moms, udarbejdelse af leasingaftaler mv.

Herudover har Merete stor erfaring med førelse af moms og afgiftssager for alle instanser, herunder SKAT, Skatteankestyrelsen, domstolene samt EU-domstolen.

Merete har gennem flere år undervist i momsret på Copenhagen Business School.