Niels Ankerstjerne Sloth arbejder primært inden for generel erhvervs- og selskabsret, herunder bistår Niels med aktionærforhold og udarbejdelse af kommercielle kontrakter.

Endvidere arbejder Niels med M&A, hvor han rådgiver danske og udenlandske virksomheder i forbindelse med danske og internationale virksomhedsoverdragelser og investeringer, herunder bistår Niels med strategiske overvejelser, gennemførelse af due diligence, etablering af joint ventures samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumentation.

Derudover rådgiver Niels om de fleste IP-retlige forhold, herunder om indgåelse af IP-relaterede aftaler.

Niels rådgiver danske og udenlandske klienter inden for en lang række brancher og har historisk særligt rådgivet industrielle, design- og life science- (landbrug, fødevarer og pharma) relaterede virksomheder og fonde.