Niels Ankerstjerne Sloth rådgiver danske og udenlandske klienter om immaterial, medie- og markedsføringsret, herunder varemærkeret, designret, ophavsret og patentret.

Derudover rådgiver Niels Sloth om Life Science-relaterede forhold, herunder vedrørende godkendelse og markedsføring af fødevarer, medicinsk udstyr og lægemidler samt indgåelse af (licens)aftaler om udvikling og kommercialisering af teknologi m.v.

Endelig rådgiver Niels om generelle erhversretlige forhold, herunder kontraktsret, og har i den forbindelse bistået klienter med udarbejdelse og forhandling af distributions-, agent- og licensaftaler. Derudover bistår Niels klienter ved virksomhedsoverdragelse og konkurrenceretlige forhold.

Niels rådgiver særligt kunder inden for brancherne design, produktion, landbrug og fødevarer samt teknologi og medier.