Mikela Arenkild beskæftiger sig med overdragelse af fast ejendom og lejeret.

Mikela har endvidere erfaring med insolvensretlige forhold, herunder tvangsopløsning af selskaber, konkurs og rekonstruktion af virksomheder.