Lykke Asmussen beskæftiger sig primært med erhvervsretligt relaterede sager for danske og udenlandske erhvervsvirksomheder inden for immaterialret, ansættelsesret, selskabsret samt retssager om samme forhold.

Hun yder særligt rådgivning vedr. IP-forhold, herunder om beskyttelse og forsvar af design, varemærker, erhvervshemmeligheder, produktbeskyttelse m.m.

Derudover har Lykke erfaring med ansættelsesret, herunder ansættelsesaftaler, direktørkontrakter, individuelle og kollektive afskedigelser, fratrædelsesaftaler samt retssager om ansættelsesretlige forhold.