Marianne Balle Rasmussen beskæftiger sig primært med juridisk rådgivning vedrørende fast ejendom, herunder overdragelse af erhvervsejendomme, rådgivning i forbindelse med gennemførelse af ejendomsprojekter, ejendomsretlige forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelse mv.

Endvidere yder Marianne Balle Rasmussen rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter samt rådgivning vedrørende lejeretlige spørgsmål i øvrigt.

Herudover forestår hun generel rådgivning og retssagsbehandling vedrørende alle aspekter af fast ejendom samt generel erhvervsret i øvrigt.