Thomas Bang er specialiseret inden for fast ejendom og yder juridisk rådgivning til virksomheder i den private og offentlige sektor i forbindelse med ejendomshandler og alle øvrige forhold vedrørende erhvervsejendomme, herunder køb og salg, lejemål, regulering, finansiering, tvister og meget mere.

Han har ført et stort antal rets- og voldgiftssager ved både voldgiftsretter og de danske domstole, herunder Højesteret.