Jan Bech er afdelingschef for DLA Piper Denmarks insolvensafdeling og beskæftiger sig primært med insolvensret, herunder særligt rekonstruktion af virksomheder men også akkord og konkursbehandling. Jan er fast medhjælper ved skifteretten i Aarhus og underviser bl.a. på Aarhus Universitets jurastudie i fagene Insolvensret og Rekonstruktion.

Som et særligt specialeområde gennem de sidste 20 år varetager Jan interesserne for en stor kreds af automobilforhandlere over hele landet i et kompleks af verserende sager iværksat af SKAT om efteropkrævning af registreringsafgift. Han rådgiver automobilforhandlere og forhandlerforeninger om juridiske forhold bl.a. i relation til salg og leasingaftaler og er medlem af Autobranchens ”task force” vedr. registreringsafgifter.

Jan har betydelig erfaring med virksomhedsoverdragelse og yder rådgivning i relation til etablering, handel med og finansiering af vindmølleprojekter samt rådgivning af både danske og udenlandske virksomheder inden for leasingbranchen.

Endelig har Jan gennem mange år rådgivet virksomheder inden for mejeribranchen og er fast advokat for Mejeriforeningen.

Blandt andet som følge af sin varetagelse af funktionen som afdelingschef i DLA Piper Denmarks samlede insolvensafdeling samt med henblik på varetagelse af kundeinteresser i hovedstadsområdet, arbejder Jan ofte med udgangspunkt fra vores kontor i København.