Michael Besjakov Brandt beskæftiger sig primært med EU- og dansk konkurrenceret, herunder assistance i det daglige juridiske arbejde med rådgivning om dominerende virksomheder, konkurrencebegrænsende aftaler, fusionskontrol, statsstøtte, dawn raids samt compliance og undervisning. Michael beskæftiger sig herudover med almene erhvervsretlige og selskabsretlige forhold.