Katrine Bjørndal Knudsen beskæftiger sig primært med fast ejendom og hertil knyttede problemstillinger.