Camilla Bjørslev Pedersen beskæftiger sig primært med offentlig ret samt kontraktsret og andre generelle erhvervsretlige forhold.

Camilla har rådgivet virksomheder og offentlige myndigheder i forbindelse med udarbejdelse, forhandling og indgåelse af komplekse aftaler, herunder internationale, kommercielle aftaler.

Derudover har Camilla bistået i forbindelse med rådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende efterforskning, udnyttelse og transport af naturressourcer samt vedrørende OPP-projekter (Offentlig-Privat Partnerskab).