Søren Bøgelund beskæftiger sig primært med insolvensretlige forhold, herunder rekonstruktion af virksomheder, akkord og konkurs.

Søren har betydelig erfaring med rådgivning vedrørende finansiering, omstrukturering og overdragelse af nødlidende ejendomme og ejendomsselskaber.

Derudover beskæftiger Søren sig med almen erhvervsrådgivning samt rådgivning vedrørende leasingforhold.