Jan Børjesson arbejder primært med skatteret, herunder navnlig generationsskifte, omstrukturering og førelse af skattesager for myndigheder og domstole. Desuden arbejder Jan med selskabsret, herunder navnlig omstrukturering, virksomhedsoverdragelse samt procedure og voldgiftssager, ligesom han jævnligt møder for domstolene, herunder såvel Højesteret som Landsretterne. Jan virker derudover jævnligt som voldgiftsdommer og har gennemført Danske Advokaters voldgiftsdommeruddannelse.

Jan er derudover beskikket af Justitsministeriet som offentlig forsvarer til at udføre sager for parter, der har fri proces ved Højesteret.

For Højesteret har Jan ført flere principielle skattesager og andre sager.