Thomas Booker er ansvarlig for sager vedrørende beskatning af fast ejendom.

Thomas rådgiver om den løbende ejendomsbeskatning, herunder grundskyld og dækningsafgift. Herudover rådgiver Thomas om dansk og international skatteret, omstruktureringer, koncern- og sambeskatning samt etablering af holdingselskaber, ligesom Thomas også fører skattesager ved de almindelige domstole og de administrative myndigheder, herunder Skatteankestyrelsen.

Thomas er tillige ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i den løbende ejendomsbeskatning.