Vivi Bruhn Knudsens hovedarbejdsområde har siden 1988/89 været miljøretsforhold, hvor en række danske virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder er bistået i alle faser af miljøsager, herunder registrering og anmeldelse af forurening, tilrettelæggelse af forureningsreducerende procedurer, oprensningsforhold, miljøerstatning mv. Vivi blev i 1993 partsudpeget som særligt sagkyndigt vidne om dansk miljøret i henhold til US Federal Rule of Civil Procedure 26(b).

For Højesteret har hun ført sager for blandt andre A/S Dansk Shell, Colas Danmark A/S og Topdanmark Forsikring, hvor der er truffet afgørelse om en række grundlæggende retsprincipper og lovfortolkninger inden for miljøretten. Endvidere har Vivi ført en række principielle miljøretssager for landsretterne og Miljøklagenævnet og bistået ved etableringen af Oliebranchens Miljøpulje.