Ida Bryld beskæftiger sig primært med offentlig ret, transportret og andre generelle erhvervsretlige forhold.

Ida beskæftiger sig i øvrigt med rådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder vedrørende efterforskning, udnyttelse og transport af naturressourcer samt udarbejdelse af de dertil knyttede internationale, kommercielle aftaler.