Artur Bugsgang er specialiseret inden for skatteret og har et indgående kendskab til skatte- og selskabsret samt moms og afgifter. Arturs hovedarbejdsområde er skatte- og selskabsret som følge af den tætte sammenhæng mellem disse to områder. Det gælder ved køb og salg af virksomheder, generationsskifte, kapitaltilførsel, fusioner og spaltninger og ved øvrig generel erhvervsrådgivning i forbindelse med virksomheders løbende drift. Hertil kommer moms og afgifter, herunder registreringsafgifter på biler.