Søren Egeberg beskæftiger sig med sager inden for erhvervs- og selskabsret med særligt fokus på såvel nationale som internationale virksomhedsoverdragelser (M&A), herunder rådgivning i forbindelse med valg af transaktionsmodel, investerings- og ejerstrukturer, tilrettelæggelse og gennemførelse af juridisk due diligence samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter.

Søren beskæftiger sig endvidere med generel erhvervs- og selskabsretlig rådgivning, herunder i forbindelse med bl.a. virksomhedsetablering, omstrukturering og finansiering.

Endelig har Søren også erfaring med rådgivning af forsikringsselskaber vedrørende M&A-forsikringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.