Magnus Gorridsen Fischer er specialiseret inden for fast ejendom og yder juridisk rådgivning til virksomheder i den private og offentlige sektor i forbindelse med ejendomshandler og øvrige forhold vedrørende erhvervsejendomme.

Derudover beskæftiger Magnus sig med offentlig ret og rådgiver kommuner og regioner om kontrakter, offentlige-private samarbejder samt plan- og byggeret.