Mathias beskæftiger sig med fast ejendom, herunder særligt entrepriseret og rådgivning i forbindelse med retssager, voldgiftssager samt syn- og skønssager. Mathias har desuden erfaring med berigtigelse af ejendomshandler.

Mathias beskæftiger sig herudover med almene erhvervsretlige og selskabsretlige forhold.