Peter H. Knudsen har bred praktisk erfaring og ekspertise inden for insolvensretten, herunder med konkursbehandling, rekonstruktion, tvangsopløsninger og akkord samt med rådgivning af kreditorer, der har engagementer med kriseramte virksomheder. I tilknytning til insolvensretten har Peter H. Knudsen - blandt andet i kraft af tidligere ansættelse i den finansielle sektor - ekspertise inden for bl.a. kredit- og panteretten, herunder vedrørende virksomhedspant samt ekspertise vedrørende pengeinstitutters rådgivningsansvar, herunder vedrørende investorbeskyttelseslovgivningen, rente- og valutaswapaftaler mv.

Derudover beskæftiger Peter sig med erhvervsret i bred forstand, herunder førelse af retssager.