Carsten Henriksen beskæftiger sig især med rådgivning inden for området fast ejendom og har bred erfaring med alle problemstillinger vedrørende fast ejendom, herunder:

  • Køb og salg af ejendomme
  • Gennemførelse af juridisk due diligence i relation til overdragelse af fast ejendom
  • Udvikling af ejendomme
  • Finansiering af ejendomme
  • Byggerier, anlægsprojekter og infrastrukturprojekter
  • Lejeret
  • Ejendomme i konkursboer
  • Nødlidende ejendomme
  • Konfliktløsning inden for fast ejendom

Han har i en årrække undervist som ekstern lektor inden for områderne pant og formueret på Aarhus Universitet og bistår løbende den finansielle sektor med rådgivning angående sikkerhedsmæssig afdækning af engagementer, herunder med komplekse engagementsovertagelser og -afviklinger.

Carsten har endvidere en solid erfaring inden for generel erhvervs- og selskabsret, herunder forhandlinger og kontraktudfærdigelse vedrørende køb og salg af virksomheder.