Thomas Høj Pedersen har stor erfaring med køb og salg af fast ejendom, herunder gennemførelse af salgs- og købsprocesser, due diligence, forhandling, mv. Han har bistået både udenlandske og indenlandske ejendomsinvestorer i en række større ejendomstransaktioner.

Herudover har Thomas stor erfaring med entreprise- og rådgiverret og har gennem ca. 10 år bistået byggeriets parter med udarbejdelse og forhandling af kontrakter, og har ført en række skønssager, garantiudbetalingssager samt rets- og voldgiftssager ved domstolene og ved Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed. I sit daglige virke rådgiver Thomas løbende en række af byggeriets parter om forhandling, risikostyring og bevissikring samt tvisteløsning, herunder alternative tvisteløsningsmuligheder.

Endvidere yder Thomas rådgivning vedrørende erhvervslejeretlige forhold, herunder kontraktforhandling og tvister, ligesom Thomas også er involveret i projektudvikling af fast ejendom.

Thomas har en LL.M. fra University of San Diego og har tillige arbejdet som mediator ved San Diego Court.