Thomas Høj Pedersen er specialiseret i entrepriseret samt projektudvikling og har tillige stor erfaring inden for ejendomstransaktioner.

Thomas har stor erfaring med entreprise- og rådgiverret og har gennem ca. 12 år bistået byggeriets forskellige aktører med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og har desuden ført en lang række skønssager, garantiudbetalingssager samt rets- og voldgiftssager. I sit daglige virke rådgiver Thomas løbende en række af byggeriets aktører om forhandling, risikostyring, bevissikring, contract management og claims management samt tvisteløsning, herunder også alternative tvisteløsningsmuligheder som mediation og mægling.

Herudover er Thomas specialiseret inden for projektudvikling og har særligt de senere år beskæftiget sig med projektudvikling inden for nye boligformer så som bofællesskaber og seniorboliger.

Thomas har tillige god erfaring med ejendomstransaktioner, herunder gennemførelse af salgs- og købsprocesser, due diligence, forhandling, mv. Han har bistået både udenlandske og indenlandske ejendomsinvestorer i en række større ejendomstransaktioner.

Endvidere yder Thomas rådgivning vedrørende erhvervslejeretlige forhold, herunder angående kontraktforhandling og tvister.

Thomas har læst i Frankrig på Université Jean Moulin III Lyon, og har endvidere en LL.M. fra University of San Diego. Herudover har Thomas arbejdet som mediator ved San Diego Court.